Miljö

FSC®-certifiera för en ansvarsfull framtid

Att minska miljöpåverkan och att vara en trovärdig aktör i ett hållbart samhälle är en central del i vår verksamhet. Vi vill bidra till att de företag och organisationer som anlitar oss uppnår sina miljömål. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla relevanta miljöcertifieringar. Vi är miljöcertifierade av Miljökompassen och tillhandahåller FSC®-märkta trycksaker, en av världens mest erkända märkningar som främjar ansvarsfullt bruk av världens skogar samt verkar för bra villkor för de människor som arbetar i produktionen.
FSCL2XH83
Mer information om FSC® hittar du här.
(Vårt licensnummer är: FSC-C120071).

Klimatkompensera din trycksak

Klimatkompensera för de CO2-utsläpp som pappersproduktion samt transport medför och bidra till ökat upptag av koldioxid globalt. Du kan också välja att minska CO2-utsläpp genom att trycka hos oss, istället för på ett tryckeri i exempelvis södra Europa eller Asien. Att inte trycka större upplagor än du behöver sparar på både skog, färg och transporter.

Vårt miljöarbete i praktiken

  • Vi använder så gott som bara miljögodkända papper. Undantaget är vissa effektpapper.
  • Vi gör vad vi kan för att minimera antalet kemikalier bland våra maskiner.
  • Vi använder bara miljögodkända tryckfärger och toner.
  • Vi återvinner och återanvänder allt som går att återvinna och återanvända.
  • Vi försöker att alltid välja den produkt eller leverantör som har minst miljöpåverkan.
  • Vi söker hela tiden nya miljömässigt bättre alternativ.
  • Vi källsorterar papper, förpackningar, kemikalier och hushållssopor.
  • Vi ser till att alla medarbetare vet vad som gäller och följer våra rutiner.