Skapa filer för tryck

Bilder

  • Bilder bör inte ha en upplösning under 300 dpi när bilden är i full skala (100 procent).
  • Förstora inte en bild över 120 procent i dokumentet om du vill vara säker på att den håller tillräcklig kvalitet.
  • Spara dina bilder i RGB. Vi gör separationen i vår ripp till rätt ICC-profil.
  • När du frilägger bilder ska urklippsbanan sparas med avvikelsevärde på 1 pixel.
  • Spara bilderna som enfils-EPS eller TIFF i ett lager. Undvik DCS och femfils-EPS.
  • Du får inte döpa om bilder som du har monterat i dokumentet.

Clear Dry Ink i vår digitalpress

När du vill göra effekter (Clear dry ink) för vår digitalpress ska du lägga de delar du vill använda som ett eget lager i InDesign. Använd vår lathund så blir det rätt.

Färger

  • Använd CMYK eller Pantone-färger. Använd aldrig RGB-färger för dina trycksaker.
  • Ta bort de färger som inte används i dokumentet innan du skickar filen för tryck.
  • Svart text ska alltid vara 100 procent svart (K) enligt CMYK.
  • Se till att du inte använder de förinställda ”amerikanska” färgdefinitionerna eftersom de kan ge fel färgöversättningar från Pantone till CMYK.

ICC-profiler

En ICC-profil är en fil som innehåller information om de färgvärden som används vid skärmvisning, rippning, print och tryck. Varje tryckeri har sin egen profil för olika papperkvaliteter (oftast obestruket, bestruket och glättat). Standarden är normgiven av International Color Consortiums (ICC). Vi använder Fogra39.

Typsnitt

Använd riktiga typsnittsskärningar i dina dokument. Med andra ord: Använd inte layoutprogrammets funktioner för fet, kursiv, outline, skugga etc.

När du sparar din fil för tryck ska du bädda in typsnitten. På så vis försäkrar du dig om att ditt typsnitt inte ersätts av ett snarlikt typsnitt med samma namn utan behåller det utseende och radfall som du valt. När du gör en PDF för tryck så sköter Acrobat om det. I annat fall måste du skicka med typsnittet.

När du gör logotyper eller originalfiler i Illustrator (eller annat illustrationsprogram) ska du skapa textkonturer av all text. Tips: Spara även en kopia av filen där texten fortfarande är redigerbar om du vill ändra i filen framöver.

Utfall

Bilder, tonplattor och streck och annat som ligger i kanten på dokumentet ska ha ett utfall på minst 3 mm, d.v.s. ligga 3 mm utanför kanten. Här nedan ser du våra guider till hur du skapar utfall i din pdf.

Utfall-nyttdokument-Indesign
Utfall-befintligt-dokument-Indesign
Utfall-befintligt-dokument-Illustrator

Utskick

Om du ska göra ett utskick till dina kunder kommer vi behöva: En excel-fil med namn och adresser samt ditt kundnummer hos posten. På det sättet kan vi sköta hela processen från tryckta trycksaker till leverans till Posten. Gör du filen själv, hittar du postens postklichéer HÄR.

Vik och stansningar

Det är alltid roligt med annorlunda och utmanande uppdrag men det innebär också en viss risk för missförstånd. Om du vill göra ovanliga falsningar/stansningar så vill vi att du skickar med en dummy så att vi ser hur du har tänkt.