Typsnitt

Så hanterar du typsnitt

Du har rätt att använda de typsnitt du har licens för i din dator. En grunduppsättning av vanliga typsnitt följer med din mac eller pc. Dessutom kan du köpa typsnitt som du gillar eller för en eller flera användare. Det finns olika sorters typsnitt: mac postscript/pc postscript, true type och open type. Välj gärna open type-typsnitt eftersom de är plattformsoberoende och stöds helt av InDesign.

Bädda in typsnitten vid tryck

När du sparar din fil för tryck ska du bädda in typsnitten. (När du gör en PDF för tryck så sköter Acrobat om det.) På så vis försäkrar du dig om att ditt typsnitt inte ersätts av en annan version med samma namn men en lite annan skärning, utan behåller det utseende och radfall som du valt.

Skapa textkonturer

När du gör logotyper eller originalfiler i Illustrator eller annat ska du skapa textkonturer av all text. I annat fall måste du skicka med typsnittet till oss.

Tips: Spara en kopia av filen där texten fortfarande är redigerbar om du vill ändra texten framöver.