Privatperson

Hög kompetens står till ditt förfogande.

Att anlita ett tryckeri höjer värdet av din produkt och ger hög kvalitet. Är du ovan beställare av tryckeritjänster är vi snabba med att lotsa dig fram från originalframställning till färdigtryckt produkt. Våga fråga oss om du är osäker på grafiska termer och tryckprocessens gång.
Inget jobb är för litet eller för stort. Vare sig du behöver hjälp med ett inbjudningskort eller broschyr tar vi oss an uppdraget med glädje. För bästa resultat hjälper vi gärna till i tidigt skede med grafiska idéer och förslag till förbättringar.

Gör rätt från start och spara tid.

Att leverera rätt material innebär att du får snygga och felfria trycksaker direkt. Du slipper förseningar på grund av att ditt material behöver justeras och kompletteras.

Med en PDF blir det resultat.

För att utgången ska bli bra vill vi ha en tryckfärdig PDF från dig som är anpassad för vårt kalibrerade arbetsflöde. Den kan du göra från InDesign eller QuarkXPress. Det går att göra PDF-filer även från andra program men då får du filer som är anpassade för utskrift eller skärmvisning. De går inte att trycka.

Gör gärna en utskrift av din PDF-fil innan du skickar den till oss för att försäkra dig om att den stämmer med dokumentets slutliga version. Kontrollera att eventuella utfall är med.

Bilder

 • Bilder bör inte ha en upplösning under 300 dpi när bilden är i full skala (100 procent).
 • Förstora inte en bild över 120 procent i dokumentet om du vill vara säker på att den håller tillräcklig kvalitet utan att bli pixlig.
 • Spara dina bilder i RGB. Vi gör separationen i vår ripp till rätt ICC-profil.
 • När du frilägger bilder ska urklippsbanan sparas med avvikelsevärde på 1 pixel.
 • Spara bilderna som enfils-EPS eller TIFF i ett lager. Undvik DCS och femfils-EPS.
 • Du får inte döpa om bilder som du har monterat i dokumentet.

Clear Dry Ink i vår digitalpress

När du vill göra effekter (Clear dry ink) för vår digitalpress ska du lägga de delar du vill använda som ett eget lager i InDesign. Använd vår lathund så blir det rätt.

Färger

 • Använd CMYK eller Pantone-färger. Använd aldrig RGB-färger för dina trycksaker.
 • Ta bort de färger som inte används i dokumentet innan du skickar filen för tryck.
 • Svart text ska alltid vara 100 procent svart (K) enligt CMYK.
 • Se till att du inte använder de förinställda ”amerikanska” färgdefinitionerna eftersom de kan ge fel färgöversättningar från Pantone till CMYK.

ICC-profiler

En ICC-profil är en fil som innehåller information om de färgvärden som används vid skärmvisning, rippning, print och tryck. Varje tryckeri har sin egen profil för olika papperkvaliteter (oftast obestruket, bestruket och glättat). Standarden är normgiven av International Color Consortiums (ICC). Vi använder Fogra39.

Typsnitt

Använd riktiga typsnittsskärningar i dina dokument. Med andra ord: Använd inte layoutprogrammets funktioner för fet, kursiv, outline, skugga etc.

När du sparar din fil för tryck ska du bädda in typsnitten. På så vis försäkrar du dig om att ditt typsnitt inte ersätts av ett snarlikt typsnitt med samma namn utan behåller det utseende och radfall som du valt. När du gör en PDF för tryck så sköter Acrobat om det. I annat fall måste du skicka med typsnittet.

När du gör logotyper eller originalfiler i Illustrator (eller annat illustrationsprogram) ska du skapa textkonturer av all text. Tips: Spara även en kopia av filen där texten fortfarande är redigerbar om du vill ändra i filen framöver.

Utfall

Bilder, tonplattor och streck och annat som ligger i kanten på dokumentet ska ha ett utfall på minst 3 mm, d.v.s. ligga 3 mm utanför kanten.

Vik och stansningar

Det är alltid roligt med annorlunda och utmanande uppdrag men det innebär också en viss risk för missförstånd. Om du vill göra ovanliga falsningar/stansningar så vill vi att du skickar med en dummy så att vi ser hur du har tänkt.

Använd rätt program

Filer som ska tryckas måste vara gjorda i ett program som kan skapa tryckanpassade PDF-filer med rätt inställningar för:

 • Färger
 • Typsnitt
 • Bildupplösning
 • Det papper du har valt
 • Den tryckmetod du har valt

Vi rekommenderar följande program:

 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Quark XPress

För kopiering och utskrifter

Även i Officeprogrammen Word, Powerpoint och Excel kan du skapa PDF-filer som fungerar utmärkt för kopiering och utskrifter men för att kunna göra det behöver du ha Adobe Acrobat. Då kan du ställa in rätt upplösning, bädda in typsnitt etc. Fråga Pelle om du vill veta mer.

OBS! Du kan inte använda bilder och logotyper som är anpassade för Internet och andra skärmvisningar. De håller inte tillräckligt hög kvalitet utan blir suddiga och pixliga.

Papper förmedlar en känsla.

Det finns ett papper för varje trycksak. Rätt papper förhöjer intrycket, ger tyngd åt texten, ökar lystern i bilderna och förmedlar en känsla som når hela vägen från fingertopparna och rakt in i hjärtat. Vilken känsla vill du förmedla? Vi guidar dig rätt genom termer som bestruket, obestruket, kartong, transparens, opacitet, bulk, bildåtergivning, gram per kvadratmeter och annat av vikt.

Typ av trycksak

Tryckteknik, format och antal sidor gör att vissa papper passar bättre än andra för din trycksak. Förenklat kan man säga så här:

Många sidor = lägre gramvikt på pappret
Tunga bilder = papper med hög opacitet (ogenomskinligt papper)
Det är oftast lättare att läsa text på obestrukna papper
Bilder får en extra lyster på bestrukna papper.

Vikten

Ska din trycksak skickas med post? Se till att den håller sig på rätt sida om portogränsen. Fråga gärna oss vad din trycksak kommer att väga.

Dummies och pappersprover

Kolla att det papper du väljer ger den trycksak du vill ha. Beställ en dummy från någon av våra pappersleverantörer. Här är direktlänkarna dit: Papyrus och Antalis. En dummy kostar 0-300 kr beroende på storlek, pappersval, antal sidor och efterbearbetning (vik, häft, limning, ringbindning). Du kan även beställa pappersprover och prov på kuvert. Enstaka pappersprov i A4-format kostar inget.

Krav på miljömärkning och spårbarhet.

Vi kan spåra pappret hela vägen tillbaka till det träd som det kommer från. Idag är alla papper utom våra specialpapper miljögodkända. Läs mer om vårt miljöarbete här.

Så hanterar du typsnitt

Du har rätt att använda de typsnitt du har licens för i din dator. En grunduppsättning av vanliga typsnitt följer med din mac eller pc. Dessutom kan du köpa typsnitt som du gillar eller för en eller flera användare. Det finns olika sorters typsnitt: mac postscript/pc postscript, true type och open type. Välj gärna open type-typsnitt eftersom de är plattformsoberoende och stöds helt av InDesign.

Bädda in typsnitten vid tryck

När du sparar din fil för tryck ska du bädda in typsnitten. (När du gör en PDF för tryck så sköter Acrobat om det.) På så vis försäkrar du dig om att ditt typsnitt inte ersätts av en annan version med samma namn men en lite annan skärning, utan behåller det utseende och radfall som du valt.

Skapa textkonturer

När du gör logotyper eller originalfiler i Illustrator eller annat ska du skapa textkonturer av all text. I annat fall måste du skicka med typsnittet till oss.

Tips: Spara en kopia av filen där texten fortfarande är redigerbar om du vill ändra texten framöver.