Kopiering

  • Kopiering-toppbild

Spara tid med vår service

Din tid är alldeles för dyrbar för att låta timmarna gå vid kopieringsapparaten. Låt oss hjälpa dig med det administrativa arbetet kring kopiering, utskrifter, uppdatering av material i pärmar, dokumentationsmaterial och manualer med mera. Vi hanterar såväl digitalt material som utskrifter och ser till att leverera i det format du önskar.

Vi hjälper dig även med det mesta inom efterbehandling. Vi sorterar, häftar, hanterar ringbindning och insättning av material i pärm inklusive flikar.

Exempel på uppdrag inom kopiering och utskrifter

Manualer, prislistor, utbildningsmaterial, mötespärmar, dokumentationsmaterial.

Referenser